Referater

Lokalrådet- et åbent og demokratisk forum!
Lokalrådet er hele lokalsamfundets råd og skal derfor være et åbent og demokratisk forum med åbne møder, hvor alle kan deltage og alle kan komme til orde. Lokalrådets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der typisk afholdes i årets første kvartal.
Her vælger de fremmødte borgere medlemmerne til lokalrådets bestyrelse, der oftest består af 7 – 13 medlemmer.
Du kan følge med i lokalrådet arbejde her: