Foreningsliv i Ebberup

FORENINGSLIVET I EBBERUP STYRKER OG LOKALSAMFUNDET
Foreningslivet i Ebberup er med til at styrke fællesskabet i lokalsamfundet.
En del af foreningerne er samlet omkring Ebberup Hallerne hvor både EIF – EBBERUP IDRÆTSFORENNG og EIF støtteforening gør det
muligt for borgerne i Ebberup at deltage og dyrke en masse forskellige Idrætsgrene, fodbold, håndbold, tennis, basketball (ny),
gymnastik, fitness, petanque m.fl.

EIF støtteforening er også drivkraften bag en række fælles traditionsrige begivenheder i Ebberup, Halfester, 2 årlige
loppemarked i Ebberup, fællesspisning, fredagsbar  den 1. fredag i måneden m.fl. Oversigt over Ebberup foreninger 
Badminton:
Ebberup Badminton, 
www.ebberupbadminton.dk


Bold, Basketball (NY), fodbold:
EIF - Ebberup Idrætsforening, 
https://ebberupifbold.klub-modul.dk/
Borgerforeninger:
Ebberup Borgerforening
https://www.facebook.com/borgerforeningenebberup/

Sønderby Bylaug
C/O Lone Juul, Å Strandvej 62
Ebberup Idræt:
EIF - Ebberup Idrætsforening

Bold, fitness, gymnastik, løb, petanque, seniorer, 
https://ebberup-if.dk

EIF - Støtteforening, 
https://ebberupif.klub-modul.dk/eif-stoetteforening

Fitness:
EIF - Ebberup Fitness
https://ebberupiffitness.klub-modul.dk/default.aspx
Fodboldgolf:
Vestfyns-Fodboldgolfforening
https://www.vestfyns-fodboldgolf.dk/
Grundejerforeninger:
Aa grundejer forening
C/O Ole Aabroe Hansen
Å Strandvej 64, 5631 Ebberup
Gymnastik:
EIF - Ebberup Gymnastikforening
https://ebberupifgymnastik.klub-modul.dk/
Haller, sport/Idræt:
Ebberup Hallerne
Centerleder Leif Rasmussen
Mobil: 2364 9536
http://www.ebberuphallerne.dk/
Jagt:
Ebberup Jagtforening *Oplysninger ikke bekræftet
c/o Hans Pedersen
Snaven 11, Sønderby, 5631 Ebberup
64 74 11 99
Lokalhistorie:
Kærum Sønderby lokalhistorisk forening
Formand: Kurt Christensen
mobil: 29 89 15 42 - kurt680612@gmail.com
Løb og motionister:
EIF - Ebberup Løbeklub
https://ebberupiflob.klub-modul.dk/
Petanque:
EIF - Ebberup Petanque
https://ebberupifpetanque.klub-modul.dk/
Ridning:
Ebberup Rideklub
http://ebberup-rideklub.dk/.dk
Seniorer:
EIF - Seniorer
https://ebberupifsenior.klub-modul.dk/default.aspx
Tennis:
Ebberup Tennisklub
https://ebberuptennisklub.dk


Her kan du tilføje din Ebberup forening
EIF - Ebberup Idrætsforening, Idrætsliv