Vuggestue


I Vuggestuen er der plads til 12 børn. Her er fokus på ro, nærvær og varme. Der tages hensyn til børnenes individuelle behov.

Der er særlig fokus på baby-tegn, så børn uden sprog hurtigt lærer at kommunikere og dermed bliver i stand til at udtrykke behov og ønsker.

Der er et tæt samarbejde med børnehaven, og det gælder i øvrigt for alle afdelinger, at der arbejdes tæt sammen om at sikre gode overgange.

Du kan læse mere om vuggestuen på hjemmesiden:http://www.ebberupskole.dk/vuggestuen/