Ebberup skole

Fakta

Skolen blev bygget i 1964. Den er i 70’erne udvidet med 8. og 9. klasse. Skolen rummer ca. 340 børn fra vuggestue til 9.klasse samt ca. 36 ansatte. Vedr. vuggestue, så er den bygget til 12 børn. Pt. er der givet dispensation til, at der må være 14 børn, men flere står på venteliste, så forhåbentlig bliver en udbygning en realitet.

Landsbyordning

Ebberup skole fra 0.-9. klasse. Stedets fælles vision – Vi udfordrer børn og unge, så de trives med at blive så dygtige de kan. Det vil sige, at hele stedet har høje faglige ambitioner og en høj faglig tradition, men med stærk tro på, at børn skal trives med at blive dygtigere – det skal være sjovt at lære og udvikle sig.

Den røde tråd

Skolen udmærker sig netop ved at den har fokus på den røde tråd fra vuggestue til børnene går ud af 9. klasse, så der er rigtig god sammenhæng og overgang for vores børn fra start til slut. Reelt set findes ikke et lignende tilbud andre steder i Assens Kommune – altså hvor børn kan gå i et sammenhængende forløb fra vuggestue til 9.klasse. Skolen udmærker sig også ved højt fagligt niveau og god trivsel. Der er fokus på en bred palet af indsatsområder – alt fra gode overgange, faglig bevægelse, udeskole, åben skole og samarbejde med lokale virksomheder og meget mere. Der er tradition for et godt samarbejde mellem skole og hjem. Gode traditioner på skolen omkring morgensang, venskabsklasser mm. Man mærker hurtigt den gode stemning og atmosfære, når man er der.

Faglig motion

Stedet har en dejlig beliggenhed tæt på skov og strand. Børnene har fantastiske udearealer, som flittigt benyttes bl.a. i udeskolen og til faglig motion. Generelt er der tradition for, at der skabes en masse spændende læringstilbud til vores børn både internt i huset såvel som ud af huset. Skolen er et meget vigtigt aktiv for vores lokalområde.

Daglig fokus

Der er altid meget i gang i Ebberup Skole, Børnehave og Vuggetue.

I alle afdelingerne er der en masse traditioner, der gennem årene har skabt, men også fortsat er med til at skabe en god ramme for vores børn. Det kan være traditioner omkring:

Morgensang

Hvor skolens elever og lærere opbygger en fælles sangskat og giver hinanden en følelse for fællesskab og sammenhold.

Venskabsklasser

Nye 0.klasser får automatisk en venskabsklasse. De hører sammen indtil de ældste stopper og så er de mindste selv blevet store nok til at tage en ny klasse under deres vinger. Venskabsklasser kan gennem tiden lave mange ting og arrangementer sammen.

Skak

Særlig fokus på skak – et nyere tiltag, der knytter sig til 3.-5. årgang, hvor eleverne har en ugentlig lektion i skak.

Fokusdage

Fokusdage – dage hen over året, hvor skemaet er brudt op og hvor læringen får en anden ramme.

Se eksempler på disse dage eller læs meget mere om skolen på
skolens hjemmeside: http://www.ebberupskole.dk/skolen/  

Det er altid en festdag når et nyt skoleår starter på Ebberup skole.