Lokalrådet Ebberup+omegn

Lokalrådsmedlemmerne Ebberup+omegn

Nuværende lokalrådsmedlemmer er valgt ved generalforsamlingen i marts 2023.

Formand:
 Flemming Kjær, fk@kvr.dk
Sekretær: Karin Slyk Jørgensen, karinslykj@gmail.com  
Kasserer: Charlotte Kjær, mail@charlotte-kjaer.dk
Web: Olav Dyrbye


Ambassadører:
Annette Søby, Helle Kristensen & Malene Medici
    Læs mere om ambassadør-ordningen her.. Yderligere info om Ebberup+Omegn

    • Vedtægter Lokalrådet Ebberup+Omegn
    • Mødereferater Lokalrådet Ebberup+Omegn


HVAD ER ET LOKALRÅD?

Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum  der dækker et afgrænset geografisk område. I lokalrådene sidder blandt andet engagerede og aktive borgere, foreningsrepræsentanter og repræsentanter for erhvervs- og forretningslivet. Alle med det mål for øje at medvirke til at skabe udvikling i og af deres lokalsamfund gennem fælles indsats, og gennem samarbejde med Assens Kommune og de øvrige lokalråd i kommunen.
Lokalrådet er hele lokalsamfundets råd og skal derfor være et åbent og demokratisk forum med åbne møder, hvor alle kan deltage og alle kan komme til orde. Lokalrådets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der typisk afholdes i årets første kvartal.
Her vælger de fremmødte borgere medlemmerne til lokalrådets bestyrelse, der oftest består af 7 – 13 medlemmer.


Her kan du læse mere om lokalråd og nærdemokrati

    Assens Kommune, standardvedtægter for lokalråd

    Assens Kommune, Spørgsmål og svar om lokalråd

n.