Børnehave

Børnehave Børnehuset er beliggende helt tæt på skolen og med super dejlige udearealer. I Børnehuset er der et meget bevidst og kvalitetsfyldt arbejde med lærerplaner.

Der er følgende lærerplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlighedsudvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse sociale kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs i øvrigt meget mere om børnehavens værdigrundlag og
aktuelle 
emner på hjemmesiden: http://www.ebberupskole.dk/boernehaven/