Logo mærke

Tourist info

Tag på vandretur. Nyd stilhed og fuglesang i Vestfyns smukkeste hjørne, og
se alle de historiske attraktioner i Ebberup og omegn.
Læs mere her.

Hagenskov Gods, Slots alle 1, 5631 ebberup

Hagenskov Gods

Oprindelig var Hagenskov Slot en stor firlænger borg, der lå, hvor der nu kun er det gamle voldsted tilbage.
Godset var en meget stor ejendom, der talte 220 bøndergårde og et antal kirker. Ved lensafløsningen i begyndelsen af 1900-tallet udskiltes en lang række husmandsteder, som nu bl.a. kan ses langs Bjørnemosevej. 
Borgen var fra ca. år 1000. I lange perioder op til i dag, har godset været i kronens eje. Borgen nævnes første gang i 1251, da borgerne i Fåborg fik deres borgerrettigheder underskrevet på Hagenskov. I 1259 bliver borgen nok så kendt, idet ærkebiskop Erlandsen bliver uvenner med kong Christoffer d. 1. Kongen ønskede sin søn, Erik, den senere Erik Klipping, salvet. Det nægter biskoppen, og kongen får biskoppen anbragt omvendt på en hest, og iført narrehue bliver biskoppen ført til Hagenskovs fangekælder.
Da kongen et par måneder efter dør, slipper Jacob Erlandsen ud af fangehullet. Der er fundet adskillige mønter mv. fra Christoffer d. 1.s tid på arealerne omkring voldgraven.
Siden har adskillige konger og dronninger beboet borgen.

Den midlertidige hovedbygning

Frederiksgave

I 1606 bestyredes borgen af Jacob Ulfeldt. Christian d. 4.s datter, Eleonora Christine blev gift med hans søn, Corfitz Ulfeldt, som blev født på Hagenskov.
Under Frederik den 3. indtages det meste af landet af svenskerne (Hagenskov indtages dog ikke), ligesom kongen ikke er de bedste venner med adelen. Kongen fordrives til København. Da han slipper ud og kan genindtage sit rige og sine slotte, skal han finde en mand, han har tillid til, som bestyrer på Hagenskov. Han vælger Niels Ottesen Banner, som bliver så glad over kongens tillid, at han beder kongen om at måtte omdøbe Hagenskov til Frederiksgave, hvorefter godset hedder Frederiksgave indtil 1965, hvor godsejer Preben Schall Holberg får fredet alt jordtilligende og samtidig giver Hagenskov det gamle navn tilbage.
I 1741 bestyredes borgen af Joacim von Dewitz. Mens han bestyrer stedet, brænder borgen (1741). Han får opført en ny ( midlertidig) hovedbygning. Denne ses i dag som den trelængede, røde bindingsbygning på avlsgården.

Louise Danners residens

Grevinde Danner

1768 går godset ud af kronens eje for en tid. Godset købes af storkøbmand Niels Ryberg, som i 1771 får opført den nuværende hovedbygning i nyklassisistisk stil med hjælp fra arkitekterne Rosenberg og Jardin.
Niels Ryberg, der selv var fæstebondesøn, men tjente sig op til at blive en af landets rigeste mænd, giver bønderne på sit gods fri (med Helnæs som det første område). Han restaurerer sine kirker, bl.a. Dreslette kirke (hvor han, hans kone og hans søn og svigerdatter ligger begravet). Han opfører spinderskoler og sørger for undervisning af godsets ansattes børn.
Da godset i begyndelsen af 1800 tallet går ud af Ryberg-families eje, overtager kronen igen godset, som de i 1841 får brug for som sommerresidens for kronprins Frederik, den senere Frederik d. 7. Han bor om sommeren på Frederiksgave og om vinteren på Odense slot, mens han er guvernør over Fyn.
Hans veninde og senere ægtefælle, Louise Danner lejer sig ind hos familien Plum i en nærliggende bindingsværksgård. Louise Danner har i sin omfattende brevveksling indgående fortalt om parrets ophold på Frederiksgave, som hun kaldte: Sit ferige.

Caroc Schall Holberg

Da Frederik d. 7. bliver konge i 1848 og fraflytter Frederiksgave, bliver Frederiksgave i de næste 100 år drevet sammen med Wedellsborg Gods.
1942 Køber den odenseanske vingrosserer, konsul Thor Andersen Frederiksgave.
Han sælger godset i 1954 til Preben Caroc Schall Holberg, der er den første, der selv driver godset og bebor det hele året. Preben Holberg stammer fra Langeskov gods på Fyn, men havde indtil Hagenskov ejer St. Skullerupgård ved Glumsø på Sjælland.
1977 sælger han godset til sin datter, lærer, godsejer, senere minister og hofjægermester Britta Caroc Schall Holberg. I 2009 overdrager hun godset til sin søn, advokat (H), Jacob Caroc Schall Holberg, der i dag ejer godset, mens hans mor stadig står for den daglige drift og bebor slottet og også står for godsets bolig-og erhvervsudlejning.

Den gamle smedie

Godsets jordtilligende har i mere end 50 år været forpagtet af tidl. borgmester Hans Stougaard, Flemløse.
Der er ikke offentlig adgang på Hagenskov, men besigtigelse for selskaber efter aftale ligesom der ofte inviteres til diverse kulturelle arrangementer.
Se i øvrigt Hagenskov.dk

Rute 1. Kærum – Nordby

Denne tur tager starter ved Kærum Å stien forbi Kærum Kirke og Nordby sø. Turen slutter ved Vestfyns-Fodboldgolf.

Rute 2. Hagenskov – Aa

Denne rute tager udgangspunkt i Hagenskov Gods mod Aa strand afsluttende med et besøg på Gl. Brydegaard.

Rute 3. Ebberup – Sønderby

Denne rute tager udgangspunkt i Ebberup by og går videre til Sønderby og søen.

Hagenskov Gods hubertus jagt

Trailer til 1864

Gl. Avernes

Hotellet er en del af Sinaturgruppen.
Gl. Avernæs er en gammel herregård, og det føles helt slotsagtigt, når der bydes velkommen ad døren i tårnet. Gården er omgivet af vand, bygningerne er historiske og smukke. Man kan nyde det stille vand i Helnæs bugten eller gå en tur langs Lillebælt på den anden side. Man kan også gå en stille tur i den gamle skønne have. Tjek selv, hvor skønt stedet er ved at se i filmen.

Gl. Brydegård

Her kan du både overnatte, holde konferencer og spise dejlig mad, hvor alt er skabt fra bunden. Det kan nydes i skøn harmoni med den omgivende natur. Stedet er bygget op omkring en gammel gård med en fantastisk beliggenhed nær vandet. Der er meget udendørsplads at boltre sig på. Man kan sidde i aftenmørket i det 10 meter høje tipitelt med bålet knitrende i midten af teltet. Det er et sted, der er helt unik og meget personligt.
Tjek for yderligere oplysninger her Gammelbrydegaard.dk
Se også filmen Gl. Brydegård

Kom til Ebberup og omegn
ved hav, skov og sø

KUNST – KULTUR – sport – EVENTS – FOLKELIGT

galleri

Stemningsbilleder fra Hagenskov Slot

Se flere billeder fra Ebberup og omegn

Find Hagenskov Slot – smuk nyklassisisme ved skov og strand

Tag familien med og få nogle skønne fridage sammen!

Hvid logo transparent grafik
Payoff hvor solen altid skinner stor
X
X
X