Noter fra dialogmødet

DIALOGMØDE

Dejligt inspirerende dialogmøde afholdt d. 17. april 2018 i Ebberup Hallen

En af fordelene ved at være et lokalråd er, at man en gang om året har mulighed for at afholde dialogmøde med repræsentanter fra Assens Kommunes byråd samt udviklingskonsulent Steen Søgaard, som er vores kommunale repræsentant.

Dagsordenen bestemmer vi selv på forhånd, til dette møde så den sådan her ud:

  1. Velkommen til Ebberup ved formand Jacob Medici
  2. Mulighed for mindre boliger på den gamle stationsplads
  3. Status på cykelsti til Assens, kan vi påvirke noget?
  4. Trafik (veje og skiltning)
  5. Integration af borgere af anden etnisk herkomst. Hvad gør andre lokalråd – nogen gode ideér?
  6. Evt.

Assens Kommune er orienteret om byggeplanerne på stationspladsen. Der afholdes borgermøde d. 18. april, så kommer vi en beskrivelse af projektet nærmere. Et byggeri her vil give mulighed for at etablere en ”raste-plads” for folk på skinnecykler, og her kommer cykelstien så også ind. En rigtig asfalteret cykelsti kommer nok aldrig på tale, da en sådan kosten spidsen af en jetjager, men Assens Forsyning skal alligevel grave langs togskinnerne, og så er der altså en enestående mulighed for at dække denne opgravning med stenmel, som kun kosten en brøkdel af asfalten. Vi vil bare gerne have en tryg cykelsti, den behøver ikke at være så fornem.

 

Vi har en udfordring omkring børnenes færden på deres vej til skole. Vi har talt om muligheden for at mærke vejen med farvede fartbegrænsingskilte og måske lave en event på skolevej med fokus på sikker trafik. Vi kan også lige binde det hele sammen og få de kommende beboerne i huse på stationspladsen til at hjælpe med at danne en skolepatrulje, så alle kan komme sikkert over skolevej. Med hensyn til cykelsti og skinnecykler så er det meget fokus på Vestfyn og cykler, så vi vil i nærmeste fremtid prøve, om vi ikke kan binde kommunen sammen via togskinner og cykelstier. En anden løsning på skole trafikken er at lave en såkaldt gå-bus, hvor de ældste elever eller pensionister samler de mindre børn op på vej til skole, så de kan følges ad i sikkerhed.

Der er ikke rigtig nogen erfaringer fra andre lokalråd omkring håndtering af integration, men vi kom alligevel ind på ideér om f.eks. at invitere en gruppe med til fællesspisning i hallen. Det kunne også være til kaffe og kage. Vi må finde på noget i løbet af sommeren.

Steen Søgaard fortalte os, at vi var nået endog meget langt, og han roste vores visionsplaner, og det tager vi til os med stolthed.

Vi gik glade og inspireret fra mødet.

X
X
X