Noter fra Borgermødet

Mere end 30 personer dukkede op til lokalrådets 2. borgermøde i Ebberup Hallen. Flemming orienterede om gårdagens dialogmøde, emnerne var boliger på stationspladsen, dialog omkring trafikproblemer ved skolen. Vi var omkring integration. Vi var selvfølgelig også omkring cykelstien til Assens. Et emne som var stærkt repræsenteret som kommende ønske for vores område på forrige borgermøde. … Læs mere…

Planerne om mindre boliger på stationspladsen

Borgermøde

Indlæg fra 3. juli 2017 Mindre boliger på den gamle stationsplads

Noter fra dialogmødet

DIALOGMØDE Dejligt inspirerende dialogmøde afholdt d. 17. april 2018 i Ebberup Hallen En af fordelene ved at være et lokalråd er, at man en gang om året har mulighed for at afholde dialogmøde med repræsentanter fra Assens Kommunes byråd samt udviklingskonsulent Steen Søgaard, som er vores kommunale repræsentant. Dagsordenen bestemmer vi selv på forhånd, til … Læs mere…

Ebberup hjemmeside udvalgte billede

Ny hjemmeside

Det nystartede Lokalråd for Ebberup og omegn vedtog som noget af det første, at der skulle laves en hjemmeside. Vi har store ambitioner for hjemmesiden som skal være tidssvarende og kan bruges til alle de opgaver, som vi ønsker, lokalrådet skal varetage. Vi opdaterer nyheder og kalender ofte, og du kan søge mange informationer om … Læs mere…

Lokalrådet på studietur til FabLab Vejle

d. 31.10.17 drog en bil fyldt med spændte bestyrelsesmedlemmer samt en enkelt ambassadør på besøg hos FabLab i Vejle, www.spinderihallerne.dk/fablab. Vores bestyrelsesmedlem Birgit Basballe har studio i Spinderihallerne i Vejle, www.spinderihallerne.dk, hvor FabLab også har til huse. Hun havde derfor inviteret os på besøg til rundvisning.  Hvad er så et FabLab? Ja, det står først … Læs mere…

Mindre boliger på den gamle stationsplads

Ebberup Lokalråd arbejder for, at vi kan få et antal mindre boliger på den gamle stationsplads. Det har vist sig, at der er en gruppe borgere, som ønsker sig en mindre bolig, og at den gamle stationsplads er et godt bud på en placering. Vi har haft kontakt med Assens Kommune, som bestemt ikke er … Læs mere…

Lokalrådet er blevet stiftet

Lokalrådet dækker områderne Ebberup, Sønderby, Nordby, Kærum og Aa. Alle borgere over 18 år med tilknytning til lokalområdet er valgbare til lokalrådets bestyrelse. Lokalrådets formål er at fremme udviklingen i ovenstående områder samt være borgernes bindeled til Assens Kommune. Som borger kan man altid henvende sig og komme til orde i lokalrådet, som typisk har … Læs mere…

X
X
X