Noter fra Borgermødet

Mere end 30 personer dukkede op til lokalrådets 2. borgermøde i Ebberup Hallen.

Flemming orienterede om gårdagens dialogmøde, emnerne var boliger på stationspladsen, dialog omkring trafikproblemer ved skolen. Vi var omkring integration. Vi var selvfølgelig også omkring cykelstien til Assens. Et emne som var stærkt repræsenteret som kommende ønske for vores område på forrige borgermøde. Nærmere information om dialogmødet ses på dette link:

Herefter drejede borgermødet sig om hovedformålet med at informere omkring bygning af mindre boliger på den gamle stationsplads, og det kunne nok ses på gennemsnitsalderen på de fremmødte. Direktør Erik Thomsen fra Kristiansdal lovede, at de bygger, hvis vi har lejerne. Kommende generationer vil have større boliger, så de bygger helst ikke under 80 m2. 

Kristiansdal arbejder med, at den lejede bolig kan indrettes efter lejerens ønske. Man kan f.eks. få et andet køkken, som man kan betale over 10 år. En typisk bolig i Odense er 2.000 kr. billigere pr. måned hos Kristiansdal end på det private marked. En 80 m2 bolig vil her koste ca. 6.000 kr. pr. måned, hvortil der nok skal lægges 1.000 kr. til forbrugsafgifter, men så kan der jo som pensionist også søges et pænt boligsikringsbeløb. 

Kristiansdal vil helst bygge minimum 15 boliger. Der er helt sikkert forurening på jorden, men det er Kristiansdal vandt til at håndtere. Svend Erik rejser sig og fortæller om, at mange ældre kan se meningen med, at boligerne ligger midt i byen og tæt på Spar.
Så kan vi i Ebberup få unge mennesker i alle de store huse i villa kvartererne. Der er også størst mulighed for kommunal støtte til seniorboliger. Boligforeningen har gode erfaringer med, at man har fælleshus, så man ikke føler sig alene, selv om man bor alene. 

Erik Thomsen vil gerne have, at vi sammen taler om det og sender ham et oplæg. Afhængig af kommunen kan det godt tage 3 – 4 år før, projektet er færdigt. Det tager næsten et år at få lavet en lokalplan. Hvis der nu er stor interesse, så skal vi lave en forening – et seniorbofællesskab, Kristiansdal kan være behjælpelig med vedtægter. I denne forening kan man selv lave en liste over fremtidige beboere, og vi kan styre forventningerne til de fremtidige boliger. 

Vi skal så vidt muligt have lokale håndværkere til at udføre arbejdet. Der er stemning for at lave en forening. Foreløbig har vi lavet en arbejdsgruppe hvor bl.a. Gurli og Jacob er med. Vi orientere om gruppens arbejde efterhånden, som der sker udvikling i projektet.

Jacob orienterede lige kort om EbLab. Vi er så småt i gang på skolen. Der vil også her være løbende orientering om udviklingen i dette spændende projekt.

Kasper Vorre fra Home orienterede om en fremtidsforsker, der taler for, at tilflytningen de næste år går mod lokalsamfund med velfungerende skoler og sammenhold. Det har vi her. Han er ikke i tvivl om, at ejendomsmarkedet her i Ebberup er i bedring. Så vi er fulde af forventning om, at vi kan vækste og udvikle vores egn, så vi kan sælge boliger til tilflyttere, når nogle af vore borgere med tiden skal flytte ind på stationspladsen.

X
X
X